Tianjin Tongjie High Pressure Pump Manufacturing Co., Ltd.

www.tongjiepump.com

+86 15222501181

mw@tongjie.cn

No.15, Xinghua Second Branch Road, Xiqing Economic and Technological Development Zone, Tianjin

Tianjin Tongjie Intelligent Technology Co.Ltd.

www

+86 15222501181

mw@tongjie.cn

No.15, Xinghua Second Branch Road, Xiqing Economic and Technological Development Zone, Tianjin

Tianjin Tongjie Equipment Rental Co.Ltd.

http://www.tongjie.cn

+86 15222501181

mw@tongjie.cn

No.15, Xinghua Second Branch Road, Xiqing Economic and Technological Development Zone, Tianjin

0.7257s